Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Thông báo kết luận nội dung cuộc họp đầu năm của Ban chấp hành Chi hội đồng hương Thanh Hóa

04/05/2021
Thông báo kết luận nội dung cuộc họp đầu năm của Ban chấp hành Chi hội đồng hương Thanh Hóa

Vào lúc 8h30 phút ngày 07/3/2021, tại nhà Cô Nga, thị trấn Phú Lộc. BCH Chi hội HĐH Thanh Hóa tổ chức phiên họp đầu năm.

Tham dự cuộc họp có ông Lê Văn Chức - Hội trưởng, ông Lê Đình Thắng - Hội phó, cùng các Ủy viên BCH hội.

Ngoài một số nhiệm vụ thông báo thường xuyên thì cuộc họp đã thống nhất đi đến một số nội dung, cụ thể như sau:

  1. Kiện toàn, bầu Ban chấp hành mới và phân công nhiệm vụ:

1.1. Chi hội trưởng:

Ông Lê Đình Thắng - Phụ trách chung và cụm Thị trấn Lăng Cô;

1.2. Chi hội phó:

- Ông Nguyễn Tiến Vinh - Chi hội phó 1: Phụ trách văn bản, giấy tờ;

- Ông Mai Văn Trưởng - Chi hội phó 2: Phụ trách Thị trấn Phú Lộc;

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chi hội phó 3: Phụ trách khu vực Lộc Trì;

1.3. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Trọng Thung - Phụ trách xã Lộc Sơn và Khu 3;

- Bà Nguyễn Thị Mừng - Phụ trách Khu vực Đá Dầm;

- Bà Nguyễn Thị Nga - Phụ trách Thủ quỹ và Thị trấn Phú Lộc;

- Ông Trương Văn Cường (+ Trưởng) - Phụ trách Thị trấn Phú Lộc;

- Ông Hoàng Văn Phương - xã Lộc Vĩnh;

- Bà Nguyễn Thị Hà (Huế) - Phụ trách xã Lộc Tiến.

  1. Về phương thức hoạt động:

- Ban chấp hành mới sẽ có một chút thay đổi về quy chế hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát triển, mạng xã hội như facebook, zalo ngày càng chiếm ưu thế. Vì vậy, BCH cần tạo một trang facebook, zalo để Hội có nơi sinh hoạt, thông tin đến nhau thường xuyên và dễ dàng hơn.

- Vấn đề thăm viếng, ốm đau sẽ giao cho phụ trách vùng nắm tình hình ốm đau và báo cáo BCH, đồng thời chủ động đi thăm hỏi và nhận tiền lại từ thủ quỹ (cô Nga).

  1. Nội dung khác:

Thống nhất trích số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) từ quỹ hội để tặng quà kỷ niệm cho anh Lê Văn Chức xin thôi Chi hội trưởng.

Trên đây là Thông báo kết luận nội dung cuộc họp Ban chấp hành Chi hội đồng hương Thanh Hóa tại Phú Lộc đầu năm 2021, đề nghị các đồng chí Ủy viên trong Ban chấp hành và Hội viên nghiêm túc thực hiện./.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: