Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Nguyễn Tiến Vinh - cấp dưới tố cấp trên đe dọa, trù dập

30/07/2022
Nguyễn Tiến Vinh - cấp dưới tố cấp trên đe dọa, trù dập

Cho rằng bị Giám đốc Trung tâm vu khống, đe dọa, trù dập, phân công công việc trái quy định pháp luật, gây áp lực bằng những lời nói thiếu chuẩn mực đạo đức trong các cuộc họp cơ quan, chuyên viên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: